CPHS : Wieczór Kolęd z Opłatkiem 2016

Wieczór Kolęd z Opłatkiem 2016

Okres Świąt Bożego Narodzenia jest w tradycji polskiej czasem wielkiego kolędowania. Żaden inny kraj nie posiada tak wielu, tak pięknych i rozmaitych kolęd, jak ma Polska. Układano je podług rożnych melodii. Często podług melodii tanecznych, bo przecież Boże Narodzenie to święto radosne i śpiewanie kolęd na nutę radosną nie jest żadnym uchybieniem. Kolędy stanowią cenny skarb w naszym dziedzictwie kulturowym.

W dniu 29 grudnia 2016 r. w sali parafialnej kościoła Różańca Świętego w Edmonton odbył się piękny „Wieczór Kolęd” zorganizowany przez Kanadyjsko-Polskie Towarzystwo Historyczne, w którym wzięli udział dorośli i młodzież. Tego wieczoru, w tym świątecznym czasie, w sali parafialnej ze świątecznymi dekoracjami zabrzmiały najpiękniejsze kolędy. Wieczór Kolęd, jak co roku, zgromadził bardzo wielu uczestników: Chór „Polskie Kwiaty” pod dyrekcją artystyczną p. Barbary Pruskiej, zespól taneczny „Oberek” pod dyrekcją p. Elżbiety Kapicy, Maya Budziński – skrzypce, Marysia Janisz – śpiew i Jerzy Cieślik – akordeon. Gościem specjalnym był ks. Andrzej Sowa, proboszcz parafii Różańca Świętego.

Głównym celem Towarzystwa Historycznego w naszym miescie jest zbieranie dokumentów, prac autorskich, artykułów, fotografii i przedmiotów związanych z tradycją i działalnością Polaków w Albercie oraz publikowanie historii emigracji w różnych okresach, i w określonym aspekcie. Kanadyjsko-Polskie Towarzystwo Historyczne jest ważną instytucją, działającą na rzecz społeczeństwa polsko-kanadyjskiego. Dotychczasowa działalność KPTH pod przewodnictwem p. Heleny Facsko jest niezwykle imponującą. Realizowanie wielu projektów jest możliwe dzięki niezwykle ofiarnej pracy i zaangażowaniu członków i całego zarządu, którym należy sie duże uznanie i podziękowanie.

Helena Facsko p. prezes KPTH ciepło i serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie i wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do niepowtarzalnej atmosfery tego wieczoru. Podziękowała za ofiarną pracę spoleczną na rzecz Polonii w mijającym roku 2016. Przekazała wszystkim najlepsze życzenia noworoczne.

Pani Teresie Moss, wieloletniej działaczce polonijnej, wszyscy odśpiewali jej gromkie „100 lat” z okazji przypadających w tym dniu urodzin.